میزی که با روشی عجیب خانه را گرم می‌کند

میزی که با روشی عجیب خانه را گرم می‌کند

میزی که با روشی عجیب خانه را گرم می‌کند

اختراعات مخترعان در سراسر جهان است که سبب رشد و پیشرفت کشور و باز شدن دریچه‌های جدیدی از علم و فناوری می‌شود که در این خبر بنا داریم به معرفی اختراعی ساخته شده در جهان بپردازیم.

میزی که اتاق را گرم می‌کند

پژوهشگران میزی را طراحی کرده اند که دمای اتاق را ثابت نگه می‌دارد و خانه را گرم می‌کند در طراحی این میز از موم هایی استفاده شده است که هنگام گرما آب می‌شود و دما را به خود جذب می‌کند و این دمای جذب شده را هنگام سرما آزاد می‌کند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه