http://hirrad.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/

اخبار علم و فناوری

وب گردی

گرفتگی لوله درین در سردخانه باعث ایجاد این وضعیت شده است.
از کار افتادن فن هواساز یا دررفتگی تسمه پروانه علت یخ زدگی و خرابی کمپرسور
اسپری کردن آب جهت عملکرد بهتر چیلر، هواساز و کندانسینگ یونیت
{"popup_fix":"true"}