پرده هوای صنعتی مدل LUX
پرده هوای صنعتی مدل LUX
پرده هوای صنعتی مدل LUX
پرده هوای صنعتی مدل LUX

پرده هوای صنعتی مدل LUXLUX


ویژگی ها :

  • مناسب برای استفاده در ورودی دربهای اماکن صنعتی