چیلر-تراکمی-آبی-اسکرو-بی کلد
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر-تراکمی-آبی-اسکرو-بی کلد
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد (BICOLD) ایتالیا
  • دارای کلاس انرژی A،با راندمان بسیار بالا
  •  به صورت cooling only یا تنها سرمایشی
  • دارای کمپرسور های آلمانی با برند های معتبر آلمان و ایتالیا
  • گاز مبرد R134a  سازگار با محیط زیست
  • نصب فوق آسان
  • کندانسور با لوله های مسی و فین های آلومینیومی.
  • فن آکسیال مدل ( motoevaporating ( ME  و ( Low Temprature ( LT
  • قابلیت اتصال به هر گونه برج خنک کننده متناسب با ظرفیت چیلر