مشخصات هیتر صنعتی گازسوز مشهد ظهور 2400-B

هیتر صنعتی گازسوز مشهد ظهور 2400-B2400-B


قیمت : 4,780,000 تومان

  • صرفه جویی در مصرف سوخت
  • طراحی جديد
  • دمپراتوماتیک
  •  بدون لرزش
  • ترموستات محيطی
  • عدم ایجاد سر و صدا هنگام کارکرد
  • گردش هوای خروجی به طرف منظم و یکنواخت در محیط
  • سهولت در تمیز کردن