هیتر مشهد ظهور 2400A
  • طراحی جديد و زیبا
  •  بدون لرزش
  • ترموستات محيطی
  • عدم ایجاد سر و صدا هنگام کارکرد
  • گردش هوای خروجی به طرف منظم و یکنواخت در محیط
  • سهولت در تمیز کردن