هیتر صنعتی گازسوز مشهد ظهور 2400-C2400C


  • صرفه جویی در مصرف سوخت
  • طراحی جديد
  • دمپراتوماتیک
  •  بدون لرزش و صدا
  • تنظیم درجه حرارت محیط
  • تایمر
  • نمایشگر خطای عملکرد دستگاه
  • نمایشگر ساعت و دما
  • مجهز به ریموت کنترل
  • کنترل اتوماتیک عملکرد صحیح دستگاه هر 5 ساعت یکبار